>Edenberga brandstation

Edenberga brandstation ligger i orten Edenberga i Ränneslövs socken, strax utanför Laholm. Brandstationen uppfördes 1929 av den frivilliga brandkåren i Edenberga. Brandkåren var aktiv från 1914 till 1975.

Brandstationen är en envåningsbyggnad i tegel med en stor främre port försedd med dubbeldörrar i trä samt ett anslutande slangtorn i trä på baksidan. Då brandstationen byggdes uppgraderades även brandkårens utrustning. En ny lastbil och en modern motorspruta inköptes. Till en början trängdes både brandmän och redskap på lastbilens öppna flak, men efterhand byggdes lastutrymmet in och brandmännen fick sittplatser runt om på fordonet.

Edenbega frivilliga brandkår utgjordes av lokala lantbrukare och andra boende i trakten och hade under sin verksamma period mellan 15 och 25 aktiva brandmän. Vid utryckning användes blåslurar och telefon för att kalla samman så många som möjligt. En av brandlurarna var monterad i ett litet skåp intill brandstationens portar.

Kontakt: Mikael Lennartsson, Edenberga frivilliga brandkår, 0735-01 62 80.

Byggnadsminne nr 49.

(Källa: Länsstyrelsen i Halland)