Sunvära kvarn, Värö

Kvarnen är av holländsk typ som började tillverkas där redan på 1500-talet. Denna typ av kvarn kom till Halland på 1800-talet. fördelen med denna konstruktion är att man kunde vända hättan, på vilken vingarna sitter, efter vindriktningen.
Sunvära kvarn har varit tullkvarn. Mölletvånget mildrades och försvann helt under 1800-talet varefter det var fritt att bygga kvarnar. På den här platsen uppfördes 1866 en kvarn av två bönder från Sunvära. På 1890-talet revs den gamla kvarnen och den nuvarane uppfördes. Kvarnen har tre våningar. På den första togs säckarna in för att sedan hissas upp til tredje våningen. Där maldes säden i tre stenpar, varav endast två kunde vara igång samtidigt. Kvarnen är nära nog i samma skick som när siste mjölnaren lämnade den runt 1950.
Värö-Stråvalla hembygdsförening äger kvarnen sedan 1973. Byggnadsminne sedan 1994.