Olofsbo hembygdsgård "Staffens"

är en god representant för hur en gammal halländsk slättgård skall se ut. Fyra rödmålade trälängor under branta halmtak omges av åkrar. Gröna lövträd läar för havsvindarna. Gårdstypen var ganska vanlig i mellersta Halland för etthundrafemtio år sedan.

På "Andersgård" eller "Staffens", som är den vanligaste benämningen idag, bodde vid 1800-talets slut en familj på inte mindre än fjorton personer, inklusive tjänstefolk. Namnet Staffens har levt kvar som ett minne efter brukaren Staffan Jönsson (1761-1833). Han var bl.a. kyrkvärd i församlingen.

Till sin nuvarande plats flyttades gården från byn Olofsbo i samband med laga skiftet 1838. De gamla husen var i stort sett byggda utan spik, och gick därigenom ganska lätt att ta isär och återuppföra. När vi går in genom porten möts vi av den vackert stenlagda gården med sin brunn och gjutjärnspump. I byggnaderna finns många specialutrymmen såsom lagård, lada, loge, vagnsbodar, slaktbod, vedbod och tvättstuga. En gammal drängkammare i anslutning till arbetsplatsen - och värmen - i stall och lagård har också rekonstruerats. Olofsbo är en gammal släktgård. Innan den år 1963 övergick i stiftelsens ägo, hade den varit i samma släkts ägo i sex generationer.

År 1982 förklarades Olofsbo Hembygdsgård som byggnadsminne. Gården visas efter kontakt med styrelsen.

Olofsbo 110, 311 91 Falkenberg. Tfn 0702-15 51 07. E-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den