Särö kyrka

Välkommen till ”Kung Gustaf V:s sommarkyrka”

Kyrkan är centralt belägen på en höjd mitt på det vackra Särö, i ett område av kulturhistoriskt riksintresse.

Särö var ett danskt kronohemman fram till freden i Brömsebro 1645. Därefter skiftade Särö ägare flera gånger. I slutet av 1830-talet förvandlade dåvarande ägaren Anders Helmich Åkerman Särö till en bad- och kurort. År 1847 inköptes Särö av Leopold Schmidt varpå kurorten hastigt utvecklades. Tillströmningen av sommarboende och badortsgäster krävde att man även firade gudstjänst varje söndag på Särö, huvudsakligen i form av friluftsgudstjänster. Vid otjänlig väderlek fick man utnyttja den s k societetssalongen på kurhotellet (nedbrunnet 1927).

Behovet av en riktig kyrkobyggnad växte sig allt starkare. På privat initiativ bildades Särö Kyrkostiftelse 1918 i syfte att samla in pengar för uppförandet av en kyrkobyggnad på Särö. Ritningarna utarbetades av arkitekt Allan Berglund, Särö och entreprenaden gavs åt byggmästare Albert Lundblom, Släp. All dekormålning, inklusive altartavlan, anförtroddes åt göteborgskonstnären Brocke Blückert. Den 30 juli 1922 invigdes kyrkan i närvaro av kung Gustaf V. Särö hade nu en träkyrka i 1920-tals klassisism med nationalromantisk interiör.

Den 14 mars 2005 byggnadsminnesförklarades kyrkan av Länsstyrelsen i Hallands län med motiveringen: ”Kyrkan, vars tillkomst speglar Särös historia och utveckling som badort, är en osedvanligt välbevarad exponent för sin tid. Kyrkan utgör ett omistligt inslag i riksintresset Särö. Att kyrkan i så hög grad undgått förvanskning innebär att den har ett högt autenticitetsvärde”.

Postadress: Box 2099, 429 12  Särö. Tfn 031-93 54 66. E-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den