Emma Östlund
Adjungerad. Länsstyrelsens representant.

Adress:
Länsstyrelsen
301 86 HALMSTAD

Telefon: 0102-24 33 79
http://lansstyrelsen.se/halland