# Namn Befattning
1 Judy Larsen Ordförande
2 Anna Kvennefelt Sekreterare
3 Torsten Atterbom Kassör
4 Jan Hampf Ledamot
5 Ove Benjaminsson Ledamot
6 Emma Östlund Adjungerad. Länsstyrelsens representant.